Beskrivelse af Lav 1-3

Puljen investerer fortrinsvist i stats- og realkreditobligationer med kort løbetid udstedt i danske kroner eller euro. Investeringen sker gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter, hvorigennem der i mindre udstrækning også kan investeres i erhvervsobligationer og pengemarkedsindskud. Endelig kan der investeres direkte i obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Puljens obligationer vil have en varighed på maksimalt tre år, hvilket betyder, at obligationerne vil have en lav rentefølsomhed og dermed begrænset risiko for kursudsving.

Puljen investeres ud fra en strategi, hvor målet er at følge afkastet i et bredt sammensat indeks, som består af korte stats- og realkreditobligationer. Porteføljen sammensættes, så den svarer til det pågældende indeks – dog med mulighed for afvigelser, som vil blive foretaget for at optimere afkastet i forhold til markedet.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Korte Obligationer

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: