Beregn opsparing

år

kr.

kr.

%

Vis resultat i nutidskroner


Beregn hvor meget du skal spare op om måneden

kr.

Beløbet er i nutidskroner

år

år

kr.

Forudsætninger

Generelt

Prognosen for Slutformuen viser det forventede resultat af din opsparing på udbetalingstidspunktet. Beløbet er angivet efter fradrag af alle omkostninger samt PAL-skat. Beløbet angives både før og efter justering for den købekraftsforringelse, som inflationen forventes at medføre. Prognosen er beregnet på baggrund af de såkaldte ”Samfundsforudsætninger”. Forudsætningerne reguleres hvert halve år, og oplyste tal er gældende for nuværende periode og er ikke fratrukket nogen form for omkostninger.


Samfundsforudsætninger

Prognosen er baseret på de forventninger til afkast og inflation som Det Sagkyndige Råd udarbejder til brug for medlemmerne i Finans Danmark og Forsikring & Pension. Det Sagkyndige Råd er et uafhængigt ekspertudvalg under ledelse af professor Jesper Rangvid fra CBS. Afkastforventninger fastsættes før investeringsomkostninger og er angivet som følger:

Kort sigt
(1-5 år)
Mellemlangt sigt
(6-10 år)
Langt sigt
(over 11 år)
Stats- og realkreditobligationer -1,20% 1,00% 3,50%
Investment grade obligationer -0,20% 1,60% 3,50%
High-yield obligationer 3,10% 4,00% 3,50%
Emerging markets statsobligationer 2,40% 4,40% 3,50%
Globale aktier (developed markets) 5,90% 6,50% 6,50%
Emerging markets aktier 8,50% 9,10% 6,50%
Inflation 1,20% 1,70% 2,00%

 

 

Med den aktivfordeling som puljerne har, munder dette ud i følgende forventede afkast for puljerne på kort, mellem og lang sigt i beregningsgrundlaget.

Forventet afkast
kort sigt
(1-5 år)
Forventet afkast
mellemlangt sigt
(6-10 år)
Forventet afkast
langt sigt
(over 11 år)
Korte Obligationer-1,20%1,00%3,50%
Obligationer -1,20%1,00%3,50%
Mixpulje Minimum 0,48% 2,31%3,95%
Mixpulje Lav 1,28% 2,93%4,25%
Mixpulje Middel 2,76% 4,08%4,85%
Mixpulje Høj 4,11% 5,14%5,45%
Mixpulje Maksimum 5,31% 6,10%6,05%
Danske aktier 5,90% 6,50%6,50%
Globale aktier 6,21% 6,81%6,50%

 

Bemærk at der alene er tale om et forventet afkast, og at den forventede udvikling i puljerne ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue.


Løbende indbetalinger reguleres/forhøjes med den anførte inflationssats.