Beskrivelse af 7+ - Høj

Puljen investerer fortrinsvis i globale aktier gennem investeringsafdelinger i danske og/eller udenlandske investeringsinstitutter. Investeringen foretages ud fra en såkaldt kvantitativ strategi, hvor aktierne alene udvælges på baggrund af en række faktorer i markedet, som historisk har givet et merafkast. Der kan også investeres direkte i aktier, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud.

Den kvantitative strategi betyder, at alle investeringsbeslutninger er tal- og databaserede, og porteføljen sammensættes derfor på baggrund objektive og målbare mønstre og data. Dette kan eksempelvis omfatte nøgletal for indtjeningsvækst eller aktiens prisfastsættelse.

Investering i aktier er forbundet med væsentligt større kursudsving end investering i obligationer, og der kan derfor forekomme store udsving i puljens afkast, som kan være negativt i nogle år. Til gengæld forventes der erfaringsmæssigt et højere afkast ved investering i aktier end i obligationer.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Globale Aktier

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast eksklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: