Brug beregneren til af finde ud af, hvad du betaler for at have din opsparing placeret i Lokal Puljeinvest. Ved Kontant Placering vises udviklingen for din opsparing, hvis den står kontant med den ovenfor indtastede kontorente.

ÅOP viser den årlige omkostning i procent, og ÅOK viser den årlige omkostning i kroner.

Der må indbetales op til 6.000 kr. om året på børneopsparing og maksimalt 72.000 kr. i hele ordningens løbetid.

år
kr.
kr.
kr.
%Forudsætninger »

Generelt

Kolonnen ”Omkostninger” angiver pengeinstituttets administrationsgebyr. ÅOK og ÅOP viser de samlede omkostninger, der udover administrationsbegyret bl.a. inkluderer udgifter til køb og salg af værdipapirer i puljerne.


Lokal Puljeinvest forudsætninger

Ovenstående beregninger af din forventede slutformue ved pensionstidspunktet, bygger på følgende forudsætninger om årlige afkast:

 • Korte Obligationer: 1,60 %

 • Obligationer: 2,00 %

 • Danske Aktier: 5,50 %

 • Globale Aktier: 7,00 %

 • Mixpulje Minimum: 2,90 %

 • Mixpulje Lav: 3,50 %

 • Mixpulje Middel: 4,90 %

 • Mixpulje Høj: 5,70 %


Bemærk at der alene er tale om et forventet afkast, og at den forventede udvikling i puljerne ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue.


Inflation: 1,63 % p.a.

Løbende indbetalinger reguleres/forhøjes med den anførte inflationssats.


Omkostningssatser

Pulje Beløbsgrænser ÅOP
Korte Obligationer 0,75 %
Obligationer 0,75 %
Danske Aktier 1,71 %
Globale Aktier 2,01 %
Mixpulje Minimum 1,51 %
Mixpulje Lav 1,57 %
Mixpulje Middel 1,65 %
Mixpulje Høj 1,99 %

Pulje Forventet afkast PAL-skat Omkostninger Forventet slutformue Inflationstab Købekraft af forventet slutformue ÅOK ÅOP
Kontant placering 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %
Korte Obligationer 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %
Obligationer 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %
Danske Aktier 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %
Globale Aktier 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %
Mixpulje Minimum 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %
Mixpulje Lav 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %
Mixpulje Middel 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %
Mixpulje Høj 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 %

Brancheforeningsforudsætninger

Brancheforeningen og Finans Danmark beregninger af din forventede slutformue ved pensionstidspunktet, bygger på følgende forudsætninger:

 • Aktier: 5,50 % p.a. (2017-2019) og 7,00 % p.a. (2020 og fremefter)

 • Obligationer: 2,50 % p.a. (2017-2019) og 4,00 % p.a. (2020 og fremefter)


Inflation: 1,00 % p.a. (2017-2019) og 2,00 % p.a. (2020 og fremefter)