Beskrivelse af 3 - 5 år - Mellem

Puljen investerer fortrinsvis i en eller flere afdelinger i danske og/eller udenlandske UCITS (investeringsforeninger) som investerer i en blanding af globale aktier og obligationer. Der kan også investeres direkte i aktier, obligationer, pengemarkedsinstrumenter og kontantindskud, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt af Forvalter. Ved sådan direkte investering i disse aktiver skal den samlede eksponering i puljen overholde de til enhver tid gældende regler om anbringelse af midler og likviditet m.v., herunder instrumentregler og spredningsregler, i den gældende lovgivning for UCITS (investeringsforeninger m.v.), og overholde de til enhver tid gældende regler for anbringelse af opsparingen for puljer i den gældende Puljebekendtgørelse. Målsætningen med puljen er at sprede investeringerne på mange forskellige værdipapirtyper, herunder både aktier og obligationer. Der investeres i værdipapirer fra forskellige geografiske regioner, brancher og markeder i forskellig valuta i en bred vifte af forskellige værdipapirer. 20-30% af puljens formue vil være investeret i globale aktier og 70-80% i globale obligationer. Puljens afkast forventes, set over en længere periode, at være højere end Mixpulje Minimum, men lavere end Mixpuljer med en større allokering mod aktier.

For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Mixpulje Lav

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: