Brug beregneren til af finde ud af, hvad du betaler for at have din opsparing placeret i Lokal Puljeinvest. Ved Kontant Placering vises udviklingen for din opsparing, hvis den står kontant med den ovenfor indtastede kontorente.

ÅOP viser den årlige omkostning i procent, og ÅOK viser den årlige omkostning i kroner.

år
kr.
kr.
%Forudsætninger »

Generelt

Kolonnen ”Omkostninger” angiver de samlede omkostninger ved investeringen, dvs. administrationsgebyret såvel som udgifter til køb og salg af værdipapirer m.v. i puljerne. ÅOK og ÅOP angiver de samlede omkostninger opgjort på årsbasis.


Samfundsforudsætninger

Prognosen er baseret på de forventninger til afkast og inflation som Det Sagkyndige Råd udarbejder til brug for medlemmerne i Finans Danmark og Forsikring & Pension. Det Sagkyndige Råd er et uafhængigt ekspertudvalg under ledelse af professor Jesper Rangvid fra CBS. Afkastforventninger fastsættes før investeringsomkostninger og er angivet som følger:

Kort sigt (år 1-10)
Stats- og realkreditobligationer 0,3%
Investment grade obligationer 1,6%
High-yield obligationer 3,3%
Emerging markets statsobligationer 4,4%
Globale aktier (developed markets) 5,5%
Emerging markets aktier 9,5%
Private equity 8,7%
Infrastruktur 5,4%
Ejendomme 5,6%
Hedgefonde 4,6%
Inflation 1,8%

 

Lang sigt (år 11 - )
Obligationer 3,5%
Aktier 6,5%
Inflation 2,0%

 

Med den aktivfordeling som puljerne har, munder dette ud i følgende forventede afkast for puljerne på kort og lang sigt i beregningsgrundlaget.

Forventet afkast
kort sigt 1- 10 år
Forventet afkast
lang sigt 10+ år
Korte Obligationer0,30%3,50%
Obligationer 0,30%3,50%
Mixpulje Minimum 1,59%3,95%
Mixpulje Lav 2,15%4,25%
Mixpulje Middel 3,39%5,00%
Mixpulje Høj 4,09%5,45%
Mixpulje Maksimum 4,90%6,05%
Globale aktier 5,50%6,50%
Danske aktier 5,50%6,50%

 

Bemærk at der alene er tale om et forventet afkast, og at den forventede udvikling i puljerne ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue.


 

Omkostningssatser
Pulje Beløbsgrænser ÅOP
Korte Obligationer 0,92 %
Obligationer 0,96 %
Danske Aktier 1,21 %
Globale Aktier 1,51 %
Mixpulje Minimum 1,26 %
Mixpulje Lav 1,32 %
Mixpulje Middel 1,40 %
Mixpulje Høj 1,49 %
Mixpulje Maksimum 1,50 %