Beskrivelse af 1 - 3 - Lav

Porteføljen består af 100% Mixpulje Minimum. Puljen investerer i en blanding af globale aktier, europæiske kreditobligationer samt danske stats- og realkreditobligationer. Normalt vil ca. 75% af puljens formue være investeret i danske obligationer, ca. 10% i europæiske kreditobligationer og ca. 15% i aktier. Aktiedelen er investeret således, at ca. halvdelen placeres efter strategien i puljen Danske Aktier, mens den anden halvdel placeres efter en global aktiestrategi. Den globale aktiestrategi er repræsenteret af en bredt sammensat gruppe af børsnoterede selskaber. Herved begrænses risikoen på enkeltlande, enkelte brancher og enkelte selskaber. Obligationsdelen vil fortrinsvis være obligationer med lang og mellemlang løbetid.

Forvalteren har mulighed for at ændre vægtningen af de enkelte investeringsaktiver, hvis dette vurderes at give puljen mulighed for at opnå et højere samlet afkast eller et lavere samlet tab. Afkastet kan i enkelte år være negativt.


For en fuldstændig beskrivelse af puljens investeringsretningslinjer – klik her

Risikoprofilen består af:
  • 100 % Mixpulje Minimum

Afkasthistorik

Fra

Til

1 år 3 år 5 år 7 år 10 år Samlet afkast
Afkast pr. år.
Samlet afkast


De oplyste tal er profilens investeringsmæssige afkast inklusive pengeinstituttets administrationsgebyr. Se "Beregner" for de samlede årlige omkostninger.

1 år 3 år 5 år
Standardafvigelse: