Brug beregneren til af finde ud af, hvad du betaler for at have din opsparing placeret i Lokal Puljeinvest. Ved Kontant Placering vises udviklingen for din opsparing, hvis den står kontant med den ovenfor indtastede kontorente.

ÅOP viser den årlige omkostning i procent, og ÅOK viser den årlige omkostning i kroner.

år
kr.
kr.
%Forudsætninger »

Generelt

Kolonnen ”Omkostninger” angiver de samlede omkostninger ved investeringen, dvs. administrationsgebyret såvel som udgifter til køb og salg af værdipapirer m.v. i puljerne. ÅOK og ÅOP angiver de samlede omkostninger opgjort på årsbasis.


Samfundsforudsætninger

Prognosen er baseret på de forventninger til afkast og inflation som Det Sagkyndige Råd udarbejder til brug for medlemmerne i Finans Danmark og Forsikring & Pension. Det Sagkyndige Råd er et uafhængigt ekspertudvalg under ledelse af professor Jesper Rangvid fra CBS. Afkastforventninger fastsættes før investeringsomkostninger og er angivet som følger:

Kort sigt (år 1-10)
Stats- og realkreditobligationer 1,0%
Investment grade obligationer 2,5%
High-yield obligationer 4,1%
Emerging markets statsobligationer 5,3%
Globale aktier (developed markets) 5,5%
Emerging markets aktier 9,1%
Private equity 8,8%
Infrastruktur 6,0%
Ejendomme 6,2%
Hedgefonde 4,9%
Inflation 1,8%

 

Lang sigt (år 11 - )
Obligationer 3,5%
Aktier 6,5%
Inflation 2,0%

 

Med den aktivfordeling som puljerne har, munder dette ud i følgende forventede afkast for puljerne på kort og lang sigt i beregningsgrundlaget.

Forventet afkast
kort sigt 1- 10 år
Forventet afkast
lang sigt 10+ år
Korte Obligationer1,00%3,50%
Obligationer 1,00%3,50%
Mixpulje Minimum 2,21%3,95%
Mixpulje Lav 2,71%4,25%
Mixpulje Middel 3,77%5,00%
Mixpulje Høj 4,36%5,45%
Mixpulje Maksimum 5,01%6,05%
Globale aktier 5,50%6,50%
Danske aktier 5,50%6,50%

 

Bemærk at der alene er tale om et forventet afkast, og at den forventede udvikling i puljerne ikke er en garanti for den fremtidige udvikling i afkast og formue.


Løbende indbetalinger reguleres/forhøjes med den anførte inflationssats.

 

Omkostningssatser
Pulje Beløbsgrænser ÅOP
Korte Obligationer 0,35 %
Obligationer 0,50 %
Danske Aktier 1,71 %
Globale Aktier 2,01 %
Mixpulje Minimum 0,76 %
Mixpulje Lav 1,57 %
Mixpulje Middel 1,65 %
Mixpulje Høj 1,74 %
Mixpulje Maksimum 1,75 %