Sammen om at investere ansvarligt

Når du investerer gennem Lokal Puljeinvest, er du sikker på, at det bliver gjort på en ansvarlig måde. Det sker bl.a. ved, at vi overholder FN's principper for ansvarlig investering - UNPRI.

Det betyder, at vi ikke kun ser på miljø- og klimaforhold, men også social ansvarlighed og selskabsledelse. Med andre ord er det din garanti for, at vi arbejder for at give dig et godt afkast, uden at der bliver gået på kompromis med samfundsansvar og bæredygtighed.

Hvad er ansvarlig investering?

Ansvarlig investering handler grundlæggende om at fokusere på virksomhedernes adfærd inden for disse områder:

• Miljø
• Sociale forhold
• Selskabsledelse

Når vi sammen investerer i aktier og obligationer, kan vi være med til at påvirke virksomhederne i en positiv retning. Det betyder ikke et ringere afkast - snarere tværtimod. Med ansvarlig investering kan du både få et godt afkast og investere med god samvittighed.

Det handler om at beskytte miljøet

Mange virksomheder tager hensyn til miljøet, mens andre skal hjælpes i den rigtige retning. Her gælder det fx om at få virksomhederne til at reducere udledning af CO₂, stoppe svineri med spildevand eller holde op med at dumpe affald.

Det handler om at forbedre sociale
forhold og sikre god ledelse


Ordentlige løn- og arbejdsforhold er ikke en selvfølge alle steder i verden. Ansvarlig investering har til formål at forbedre de sociale forhold fx ved at afskaffe børnearbejde, sikre ordentlig løn og arbejdsforhold og sørge for sikkerhed på arbejdspladsen.

Når det gælder selskabsledelse, findes der virksomheder, hvor der er plads til forbedring. Her handler det fx om at bekæmpe bestikkelse og korruption. Og om at sikre en fair kønsfordeling i bestyrelseslokalerne.

Aktivt ejerskab skaber resultater

Aktivt ejerskab er centralt inden for ansvarlig investering og handler om, at vi stille krav og gå i dialog med de enkelte virksomheder. Vi gør vores indflydelse som investor gældende fx via stemmeafgivelse på generalforsamlinger. Og nogle gange går vi i direkte dialog med ledelserne. Andre gange slår vi os sammen med andre investorer eller interessegrupper. For når flere går sammen, får det ofte også større effekt.

Der kan være tilfælde, hvor dialog og aktivt ejerskab ikke virker, selv om man har prøvet længe. Så kan vi se os nødsaget til at stoppe samarbejdet og sælge den konkrete investering. Vi investerer aldrig i virksomheder, hvor det er bekræftet, at de er producenter eller distributører af kontroversielle våben.

;