Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2020

Segmentfordeling Vægt
0.50% Denmark Government Bond 2029 Statsobligationer 8,61 %
0.50% Realkredit Danmark A/S 2050 SDO 8,27 %
1.00% Jyske Realkredit A/S 2027 SDO 8,01 %
1.00% Jyske Realkredit A/S 2050 SDO 4,89 %
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 SDO 4,55 %
0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 SDO 4,48 %
1.00% Realkredit Danmark A/S 2028 SDO 4,35 %
4.50% Denmark Government Bond 2039 Statsobligationer 4,33 %
2.00% Jyske Realkredit A/S 2047 SDO 3,62 %
2.00% Nykredit Realkredit A/S 2025 SDO 3,46 %
1.00% Nykredit Realkredit A/S 2029 SDO 3,36 %
0.50% Denmark Government Bond 2027 Statsobligationer 3,35 %
0.13% Government of Faroe Islands Bond 2025 Statsobligationer 3,13 %
2.00% Nykredit Realkredit A/S 2026 SDO 2,46 %
1.00% Jyske Realkredit A/S 2026 SDO 2,33 %
1.00% Realkredit Danmark A/S 2050 SDO 2,30 %
0.50% Nykredit Realkredit A/S 2050 SDO 2,07 %
1.00% Nykredit Realkredit A/S 2028 SDO 2,01 %
0.46% Danmarks Skibskredit A/S 2022 SDO 1,89 %
1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 SDO 1,88 %
0.50% DLR Kredit A/S 2040 SDO 1,80 %
0.50% Realkredit Danmark A/S 2040 SDO 1,80 %
1.00% Realkredit Danmark A/S 2023 SDO 1,62 %
2.50% Nykredit Realkredit A/S 2047 SDO 1,42 %
1.00% Realkredit Danmark A/S 2025 SDO 1,32 %
0.46% Danmarks Skibskredit A/S 2024 SDO 1,27 %
2.00% Jyske Realkredit A/S 2032 SDO 1,16 %
3.00% Nykredit Realkredit A/S 2044 SDO 1,16 %
1.50% Nykredit Realkredit A/S 2040 SDO 1,15 %
2.00% Realkredit Danmark A/S 2037 SDO 1,02 %
2.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2032 SDO 0,84 %
1.50% Realkredit Danmark A/S 2037 SDO 0,79 %
1.00% Realkredit Danmark A/S 2035 SDO 0,62 %
1.50% Realkredit Danmark A/S 2050 SDO 0,50 %
3.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2044 SDO 0,49 %
2.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 SDO 0,41 %
2.00% Jyske Realkredit A/S 2047 SDO 0,35 %
1.00% Nykredit Realkredit A/S 2050 SDO 0,28 %
3.00% Realkredit Danmark A/S 2044 SDO 0,24 %
3.50% Jyske Realkredit A/S 2044 SDO 0,19 %
1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 SDO 0,13 %
2.50% Nykredit Realkredit A/S 2047 SDO 0,13 %
2.00% Nykredit Realkredit A/S 2024 SDO 0,11 %
Øvrige... 0,90 %